Oferta

Oferta  

KSIĘGI HANDLOWE:
 
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • rejestracja dokumentów księgowych,
 • prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie),
 • przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych, prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy,
 • sporządzanie niezbędnych sprawozdań wynikających z odpowiednich ustaw podatkowych oraz statystycznych.
 
 
KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:
 
 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-4, VAT-7,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • roczne rozliczanie działalności.
 
 
OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA, DEKLARACJE ZUS:
 
 • przygotowywanie umów o pracę,
 • przygotowywanie list płac,
 • przygotowywanie deklaracji ZUS,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4,
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
 • przygotowywanie deklaracji rocznych.